7 August 2013

Bandar Jertih semakin sesak menjelang Aidilfitri

Bandar Jertih semakin sesak menjelang Aidilfitri ini. Keadaan ini disebabkan pertambahan kenderaan yang masuk ke bandar jertih dan juga perantau-perantau pulang ke kampung unutk berhari raya. Tinjauan BPO juga kesesakan jalan raya di bandar Jertih disebabkan sikap pengguna yang mementingkan diri sendiri dengan sikap 'menunggu' di jalan. Selain itu, sikap masyarakat yang membuat pesiaapan membeli kelengkapan raya disaat-saat akhir menjadi salah satu peunca kesesakan tersebut.

No comments:

Post a Comment